Garancija

Za sve artikle koji podliježu garanciji na centrumshop.ba vrijedi garancija proizvođača u skladu sa uslovima garancije, koji se u pisanoj formi isporučuju uz artikle. Garantni list sa spiskom ovlaštenih servisa, sastavni je dio garantnih uslova i isporučuje se ovjeren uz robu. Ukoliko se radi o kvarovima unutar garantnog roka, garanciju ostvaruje svaki kupac proizvoda na centrumshop.ba u ovlaštenom servisu, koji utvrđuje pravo na garanciju. Garanciju popunjava i ovjerava ovlašteni prodavač i šalje uz fiskalni račun zajedno sa proizvodom na kućnu adresu. Garantni rok kupljenog proizvoda počinje danom prodaje proizvoda, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban uredno popunjen garantni list (sa datumom prodaje, potpisom i pečatom prodavača) i originalni fiskalni račun, pa je potrebno da prilikom preuzimanja pošiljke osigurate da Vam je predana sva navedena dokumentacija. Garancija je nevažeća ukoliko je proizvod oštećen od strane kupca ili ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstava za upotrebu datog proizvoda. Takođe, garancija je nevažeća ako su na proizvodu vršene izmjene od strane neovlaštenog servisa ili lica. Neophodno je proizvod slati isključivo na adresu ovlaštenog servisa, koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašteni servis, kupac gubi garanciju kupljenog proizvoda.